Získanie spätnej väzby

Chcete napredovať? Potrebujete vedieť viac

Spustili ste kampaň, produkty sa predávajú... no je všetko tak, ako má byť? Poznáte odpovede na otázky:

  • Páči sa klientom náš produkt?
  • Odrádza ich niečo, čo sme prehliadli?
  • Môžeme takto pokračovať?
  • Máme ponúknuť viac, či dačo iné?

Nečakajte na jedného nespokojného zákazníka, ktorý odhalí prípadné nedostatky na sociálnych sieťach. Opýtajte sa na názor všetkých. Zistite, čo zlepšiť a kde inovovať. Netrpte v biznise neistotou. Za priaznivú cenu zistíte všetko, čo vás zaujíma.

Spoľahnite sa na 123Call

Využite náš telefonický prieskum. Vieme sa opýtať. Kampaň spätnej väzby od 123Call je profesionálna, vždy nastavená na vaše aktuálne požiadavky a zaručí výsledky v dohodnutom termíne. Vďaka našim databázam sa na názor opýtame presne tých, od ktorých potrebujete feedback - či už sú to bežní zamestnanci, konatelia firiem, živnostníci, špecifické vekové skupiny (a kombinácie týchto parametrov). Všetky poznatky vám doručíme v prehľadnej elektronickej forme, i s prípadnými ďalšími postrehmi.

Na dobre pripravenú feedback kampaň vaši zákazníci odpovedia radi, pretože z dobrého operátora vycítia, že o nich máte záujem.

Vyzbrojte sa informáciami.

Ozvite sa čo najskôr!

Získajte cenovú ponuku na túto službu 1-2-3

Nechajte nám email alebo číslo a my sa vám ozveme.