Kontakty

Telefonické spojenie a e-mail:

0800 555 666
info@123call.sk
123call.sk

Adresa:

Crystal Call, a.s. – Centrála
Hálkova 1/A, 831 03 Bratislava
Slovenská republika

IČO: 35 880 805 
IČ DPH: SK2021805225
Zapísaná: OR OS BA I, odd. Sa, vl. 4346/B

Bankové spojenie:

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,
Číslo účtu: 1081562009 / 1111
SWIFT Code: UNCRSKBX
IBAN Code: SK72 1111 0000 0010 8156 2009

 

 

Získajte cenovú ponuku na túto službu 1-2-3

Nechajte nám email alebo číslo a my sa vám ozveme.