Predaj po telefóne

Teplé ľudské slovo predáva - a nestojí vás veľa

Presnejšie, teplé ľudské slovo a detailne pripravené scenáre hovorov vykonané našimi skúsenými operátormi. Školíme ich v znalostiach o vašich produktoch aj v predajných zručnostiach. Poznáme osobnostné preferencie a schopnosti našich ľudí, preto vždy ku kampani dostanete operátorov, ktorí majú k vášmu produktu vzťah. Vďaka tomu dokážeme prostredníctvom telefónu predať prakticky všetko, na čo si len pomyslíte, s veľkým záberom a malými nákladmi.

Lodné skrutky, poistenie, služby? Predáme. Doma aj v zahraničí

Nezdá sa vám, že by sme váš produkt vedeli predať cez telefón? Len sa nám ozvite! S vašou ponukou neoslovujeme iba jednotlivých zákazníkov (B2C), ale aj firmy (B2B), a vďaka našim denne aktualizovaným databázam vieme osloviť aj pracovníkov na konkrétnych pozíciách firiem - konateľov, ľudí zodpovedných za logistiku... každého, kto by mohol mať o váš produkt záujem. A to nie len na Slovensku! Raz-dva-tri je multijazyčné call centrum, takže vieme predávať zákazníkom v Čechách, v Poľsku, Maďarsku, Rumunsku...

Navyše, na základe vašich databáz vieme pripraviť kompletné cross-sale a up-sale programy s veľmi vysokou efektivitou. Prečo predať iba jeden produkt, keď môžete dva, prečo predať menší, keď by chceli väčší?

Generujte zisk prostredníctvom telefónu.

Ozvite sa nám. 

Získajte cenovú ponuku na túto službu 1-2-3

Nechajte nám email alebo číslo a my sa vám ozveme.